Midtbyens Fællesråd
for
Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro
 
  » Om Fællesrådet
  » Visioner for vores kvarterer
  » Vedtægter
  » Geografisk afgrænsning
  » Generalforsamling
  » Bestyrelsen
  » Indmeldselse/kontingent
  » Kontakt til fællesrådet
  » Udvalgte høringssvar
  » Aktuelle sager
  » Nyttige Links

Midtbyens Fællesråd
for
Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro


Fællesrådet blev oprettet fordi:  

De tre bydele er attraktive, sammenhængende og varierende bolig- og erhvervsområder med hyggelige gader og fine gårdmiljøer, som værdsættes af beboere, gæster og handlende.

Kvartererne mærker presset af trafik og parkering i gaderne. Kvarterne har desværre oplevet at blive præsenteret for byggeprojekter, som har været uden sammenhæng med resten af bebyggelserne, og som truer det specielle bymiljø - en del af vores kulturarv.

Vi har oplevet at stå alene overfor planlæggere og projektmagere og oplevet af komme for sent med høringssvar, indsigelser og forslag til alternative løsninger.

Vi ønsker at bevare kvaliteterne i vores kvarterer og ønsker at samarbejde med kommunen, så et nutidigt og fremtidigt byliv kan blomstre i vores kvarter.

Derfor stiftede vi den 17. juni 2015 et fællesråd for de tre kvarterer.

Fællesrådet giver os mulighed for at blive hørt på et tidligt tidspunkt i udarbejdelsen af kommunens planer. Yderliger oplysninger om fællesrådene kan findes på kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk/faellesraad

Vores fællesråd består af foreninger, organisationer og institutioner i de tre kvarterer.

Vi opfordrer til, at så mange som muligt af de nævnte grupper melder sig ind.

Indmeldelse kan ske ved at kontakte bestyrelsen på: til@midtbyensfaellesraad.dk

Fællesrådet fungere som talerør for områdets beboere over for kommunen.

Kontakt: til@midtbyensfaellesraad.dk © 2016 - www.midtbyensfaellesraad.dk